Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι χρήσης

Σχετικά με το www.siganospack.gr

Το siganospack.gr, η οποία αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «WING PACK IKE», με έδρα στην θέση 62 Μαρτύρων 147, Τ.Κ. 71304, Ηράκλειο, Κρήτη, τηλ./fax: +30 2810316830, εφεξής η Εταιρεία

Πριν ξεκινήσετε την περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και πριν από κάθε συναλλαγή σας βεβαιωθείτε ότι έχετε συμβουλευτεί και αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της www.siganospack.gr. Κάθε χρήση της σελίδας www.siganospack.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με τους όρους αυτούς.

 1. Όροι Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της, σύμφωνα με τις ανάγκες της ή/και τα συναλλακτικά ήθη. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αναφέρεται σε παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει πριν από τις αλλαγές αυτές. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά τη σελίδα «όροι και προϋποθέσεις» για κάθε αλλαγή ή τροποποίηση.

 1. Παρεχόμενες πληροφορίες & διαθεσιμότητα προϊόντων

Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα, την εγκυρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της  και που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα πωλούμενα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προϊόντα με κάθε επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που έχουν προκύψει ακούσια. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, τούτο αναγράφεται κάτω ή δίπλα από το όνομα και των κωδικό του προϊόντος.

Εάν οποιοδήποτε παραγγελθέν προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο και δεν αναγράφεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει το συντομότερο δυνατόν τηλεφωνικώς ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μη υπέχουσα οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη.

 1. Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία, στα πλαίσια των συναλλαγών της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη αυτών τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε αυτόν και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής για τη χρήση του διαδικτυακού της τόπου. Επίσης η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.siganospack.gr.

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.siganospack.gr αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της Εταιρείας. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που αναρτάται από την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, downloading, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα www.siganospack.gr δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 1. Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.siganospack.gr αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δε θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου ή λιβελογραφικού περιεχομένου. Κάθε τέτοια πράξη αποτελεί παραβίαση του απορρήτου τρίτων, εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις και δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να μεταδοθεί. Επίσης, δεν επιτρέπεται να παραβιάζει κάθε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, να παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής και να παρενοχλεί τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιηθεί για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

 1. Δημιουργία λογαριασμού:

Σας δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού για την πραγματοποίηση των αγορών σας. Προκειμένου να δημιουργήσετε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας σύρετε τον κέρσορα στο επάνω δεξί άκρο της οθόνης και επιλέξτε το «ΣΥΝΔΕΣΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ». Εν συνεχεία επιλέξτε το πλήκτρο «ΕΓΓΡΑΦΗ», συμπληρώστε τα ζητούμενα στοιχεία και πατήστε το πλήκτρο «ΕΓΓΡΑΦΗ». Την ίδια διαδικασία ακολουθείτε και εις περίπτωση που θέλετε να συνδεθείτε στον λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει. Σας παρακαλούμε να μην κοινοποιείται το όνομα χρήστη και τον κωδικό χρήσης σε τρίτους. Σε περίπτωση παραγγελίας τρίτου που υπέκλεψε ή έλαβε άλλως γνώση των στοιχείων μας μέσω της ιστοσελίδας μας επικοινωνήστε μαζί μας και θα προβούμε σε κάθε αναγκαία πράξη στα πλαίσια της καλής πίστης για την ακύρωση της παραγγελίας, αλλά δεν εγγυόμαστε ότι θα δυνάμεθα σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση να ακυρώσουμε την παραγγελία σας, οπότε και θα χρειαστεί να πληρώσετε και παραλάβετε αυτήν και σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε καμία ευθύνη εξ αυτού. Από πλευράς μας χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και anti-virus για την μεταφορά πληροφοριών από και προς την ιστοσελίδα μας, ώστε να αποφύγουμε την κακόβουλη χρήση των στοιχείων σας. Δεν γίνεται να αποτρέψουμε την ανεπιθύμητη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων που προκύπτει από τον διαμοιρασμό πληροφοριών από πλευράς σας.

 1. Διαδικασία Παραγγελίας & Επιλογή-Αγορά προϊόντων:

Επιλέξτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει να αγοράσετε κάνοντας κλικ πάνω στο εικονίδιο του αντικειμένου που επιθυμείτε για να μεταφερθείτε στη συνέχεια στη σελίδα με την αναλυτική περιγραφή του προϊόντος. Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να επιλέξετε την ποσότητα του προϊόντος που θέλετε να αγοράσετε. Αφού επιλέξετε το είδος που σας ενδιαφέρει και την επιθυμητή ποσότητα, πατήστε την επιλογή ‘Προσθήκη στο καλάθι’ και το/τα προϊόν/προϊόντα μεταφέρεται/μεταφέρονται αυτόματα στο καλάθι των αγορών σας. Την ίδια στιγμή εμφανίζεται στην οθόνη σας αναλυτική κατάσταση των προϊόντων που έχετε επιλέξει. Η κατάσταση αυτή είναι προσβάσιμη σε κάθε στάδιο της παραγγελίας σας, ή της πλοήγησής σας στο www.siganospack.gr. Για την επισκόπηση της κατάστασης των ειδών που έχετε στο καλάθι σας (είδη προς παραγγελία) αρκεί να σύρετε το ποντίκι του υπολογιστή σας πάνω στο εικονίδιο του καλαθιού αγορών («Το καλάθι μου»), το οποίο βρίσκεται άνω δεξιά της οθόνης σας και στο οποίο αναφέρεται το πλήθος των προς αγορά προϊόντων ή να πατήσετε στην επιλογή «Καλάθι» που εμφανίζεται στο εν λόγω εικονίδιο . Την ίδια διαδικασία εφαρμόζετε για κάθε προϊόν που σας ενδιαφέρει να αποκτήσετε.

Ολοκληρώνοντας την παραγγελία σας: Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, κάνετε επισκόπηση του καλαθιού αγορών σας, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και στη συνέχεια επιλέγετε «Αγορά». Αμέσως μεταφέρεστε σε νέα σελίδα όπου αναφέρονται αναλυτικά τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών σας (όνομα προϊόντος, κωδικός, τιμή ανά τεμάχιο/ συσκευασία, επιθυμητή ποσότητα, μερικό σύνολο), σας δίνεται η δυνατότητα επιλογής τρόπου αποστολής, τα έξοδα αποστολής, το τελικό σύνολο και η δυνατότητα επιλογής του τρόπου πληρωμής (και των εξόδων κάθε τρόπου πληρωμής) και σας ζητείται να συμπληρώσετε τα στοιχεία της ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας εάν έχετε ήδη εγγραφή στην ιστοσελίδα μας.

Μεταβάλλοντας την ποσότητα αγοράς: Σε περίπτωση που θέλετε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ποσότητα σε κάποιο είδος, πληκτρολογείτε την επιθυμητή ποσότητα στο αντίστοιχο πεδίο και στη συνέχεια πατάτε το πλήκτρο ‘ενημέρωση ποσότητας στο καλάθι’ και η ποσότητα των ειδών που σας ενδιαφέρουν ανανεώνεται αυτόματα.

Διαγράφοντας κάποιο από τα προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι αγορών: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε από την παραγγελία σας κάποιο από τα προϊόντα που έχετε επιλέξει, πατάτε το πλήκτρο ‘διαγραφή προϊόντος από το καλάθι – «χ»’ και αυτό αφαιρείται αυτόματα από τη λίστα των αγορών σας.

Εφόσον καταλήξετε στα είδη και τον επιθυμητό αριθμό προϊόντων που θέλετε να παραγγείλετε και συμπληρώσετε τα ζητούμενα στοιχεία προχωράτε στο ‘Παραγγελία’ κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί.

Επιλογή τρόπων πληρωμής: Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία παραγγελίας, επιλέγετε έναν από τους τρόπους πληρωμής που προτείνονται.

Επιτυχής καταχώριση της παραγγελίας: Η παραγγελία σας θεωρείται ότι έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημά μας όταν σας σταλεί ενημερωτικό email στο λογαριασμό σας, με τις αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με την αγορά σας. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Σε περίπτωση που στη παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail. Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωσή σας, σε περίπτωση που δε λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

Στις παρακάτω περιπτώσεις πριν την αποστολή της παραγγελίας, είναι απαραίτητο να γίνει τηλεφωνική επιβεβαίωση της παραγγελίας σας :

 1. Παραγγελίες με παράδοση με δικά μας φορτηγά (εντός Ηρακλείου)
 2. Αποστολή με πρακτορείο μεταφορών επιλογής σας.

Όλες οι προσφορές ισχύουν για προκαθορισμένη χρονική περίοδο υπό την προϋπόθεση ότι και το προσφερόμενο είδος είναι σε διαθεσιμότητα και εφόσον υπάρχει απόθεμα. Η Εταιρεία μπορεί, κατά την εμπορική της πολιτική, να καθορίζει το μέγιστο αριθμό τεμαχίων ανά συναλλαγή σε περιπτώσεις προσφορών. Η χρέωση θα γίνεται με βάση τις τιμές που ίσχυαν και ήταν αναρτημένες στο www.siganospack.gr κατά την ημερομηνία και ώρα υποβολής της παραγγελίας.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή αριθμητικά λάθη, στις περιγραφές, τιμές, προσφορές ή εκπτώσεις στο www.siganospack.gr. Σε περίπτωση λάθους καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για αποκατάσταση αυτού, το συντομότερο δυνατόν. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις λάθος τιμών λόγω ανθρώπινου σφάλματος, ισχύει πάντα η τιμή που δίνεται από το ταμείο.

Οι τιμές και οι προσφορές ισχύουν μέχρι τη λήξη των αντίστοιχων προωθητικών ενεργειών ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Υπάρχει δε η περίπτωση να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν ΦΠΑ

 

Η παράδοση των παραγγελιών γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

 

Εντός Ηρακλείου:

 

 1. Παραλαβή από τα καταστήματα της WING PACK IKE.
 2. Αποστολή με δικά μας μεταφορικά μέσα.

Η παράδοση γίνεται μόνο τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή

Η παράδοση γίνεται επί πεζοδρομίου ή στην είσοδο του καταστήματος

και η ώρα παράδοσης εξαρτάται από το δρομολόγιο του μέσου

(Συνήθως είναι μεταξύ 10:30 έως 16:00).

Για παραγγελίες από 30€ με ΦΠΑ η διανομή γίνεται δωρεάν.

Για παραγγελίες κάτω των 30€ με ΦΠΑ η διανομή χρεώνεται 2,48€ με ΦΠΑ.

 1. Αποστολή με Courier.

Η χρέωση μεταφορικών εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας και υπολογίζεται κατά την διαδικασία παραγγελίας.

Ελάχιστη χρέωση μεταφορικών 2,30€ + 24% ΦΠΑ.

 

Εκτός Ηρακλείου περιοχές:

 1. Παραλαβή από τα καταστήματα της WING PACK IKE.
 2. Αποστολή με συνεργαζόμενα πρακτορεία μεταφορών της Siganospack.gr.

Η χρέωση μεταφορικών εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας.

Αφορούν την μεταφορά έως το γραφείο/αποθήκη του πρακτορείου μεταφορών στον νομό σας.

Για απομακρυσμένες περιοχές ενδέχεται το πλησιέστερο πρακτορείο μεταφορών να βρίσκεται στο κέντρο του νομού σας.

 1. Αποστολή με πρακτορείο μεταφορών επιλογής σας.

Για παραγγελίες έως 30 ευρώ, η παράδοση μέχρι το πρακτορείο μεταφορών (στo Ηράκλειο) χρεώνεται 2,48€ + ΦΠΑ.

Για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ, η παράδοση μέχρι το πρακτορείο μεταφορών γίνεται δωρεάν. Το κόμιστρο της μεταφορικής εταιρίας επιβαρύνει τον παραλήπτη.

 1. Αποστολή με Courier.

Η χρέωση μεταφορικών εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας και υπολογίζεται κατά την διαδικασία παραγγελίας.

Ελάχιστη χρέωση μεταφορικών 2,3€+ΦΠΑ.

Η συνεργαζόμενη Courier με την WING PACK IKE είναι οι Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ.

Σε περίπτωση που η περιοχή σας δεν καλύπτεται από το δίκτυο των ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ τότε θα χρειαστεί να παραλάβετε από το πλησιέστερο ταχυδρομείο.

Τα έξοδα αποστολής αναγράφονται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τις ιδιαίτερες κάθε φορά συνθήκες και σε κάθε περίπτωση θα σας γνωστοποιηθεί κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας σας σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε το χρόνο άφιξης, ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης των προϊόντων της παραγγελίας, καθώς αυτά εξαρτώνται από την διαχείριση της μεταφορικής εταιρίας. Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας όπως απεργίες, έντονα καιρικά φαινόμενα κ.α. Σε περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας ενημερώσει.

Επίσης η παραγγελία σας, μπορεί να καθυστερήσει σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε έχει εξαντληθεί, το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα μέσα από την πλατφόρμα του www.siganospack.gr να επιλέξει τον τρόπο που επιθυμεί ως παράδοση.

Τα παραπάνω μπορούν να επηρεαστούν από καταστάσεις ανωτέρας βίας όπως κακοκαιρία, λιμάνια εκτός λειτουργίας, απεργίες.

Σημειωτέον ότι στην περίπτωση αποστολής των προϊόντων σε εσάς, κατά τα ανωτέρω, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται σε εσάς ως καταναλωτή, όταν εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από εσάς και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

 1. Τρόποι Πληρωμής & Ασφάλεια Συναλλαγών

Αφού επιβεβαιώσετε τα είδη και την ποσότητα που επιθυμείτε να αποκτήσετε, ολοκληρώνετε την παραγγελία σας επιλέγοντας τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.siganospack.gr επιτρέπει την πληρωμή με τους κάτωθι τρόπους:

Υπάρχουν οι κάτωθι τρόποι πληρωμής:

 

α) Αντικαταβολή με Μετρητά:

 

Αντικαταβολή δεχόμαστε για παραλαβή από την εταιρία μας και για παράδοση στον χώρο σας με δικά μας φορτηγά (για πελάτες Ηρακλείου). Επίσης, υπάρχει δυνατότητα αντικαταβολής μέσω της courier με επιβάρυνση τρία ευρώ (2,00 €) + 24%ΦΠΑ.

 

Για πληρωμή με αντικαταβολή είναι απαραίτητη η τηλεφωνική επιβεβαίωση της παραγγελίας. Επίσης, σύμφωνα με την νομοθεσία υπάρχει μέγιστος περιορισμός στο ποσό αντικαταβολής ή μετρητών στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €).

 

 

β) Κατάθεση στους λογαριασμούς της εταιρίας μας :

 

Δικαιούχος WING PACK IKE :

 

Eurobank   ΙΒΑΝ GR2702603300000140200816273
Τράπεζα Πειραιώς   ΙΒΑΝ GR0801727610005761094734087

Εθνική

 

Alpha bank

 

ΙΒΑΝ GR3301102040000020444059271

 

IBAN GR4501407880788002002021673

Revolut   IBAN LT163250082148743292

Τυχόν έξοδα εμβάσματος επιβαρύνουν τον πελάτη.

* Για παραγγελίες τοις μετρητοίς ή δια καταθέσεως σε λογαριασμό της Εταιρείας μας, αξίας από διακόσια ευρώ (200€) και άνω, παρέχεται έκπτωση 3% της συνολικής αξίας της παραγγελίας σας (προ ΦΠΑ).

 

 

 

γ) Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

 

Δεχόμαστε όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa και Μastercard.

Κάνοντας τις παραγγελίες σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και ολοκληρώνοντας την παραγγελία σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική σας κάρτα όπου την ασφάλεια της συναλλαγής την εγγυάται η συνεργαζόμενη τράπεζα μας, Viva. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας με κανέναν τρόπο δεν κοινοποιούνται ούτε κρατούνται από την Εταιρεία μας ή/και την ιστοσελίδα siganospack.gr ούτε τηρείται καμία βάση δεδομένων από στοιχεία πιστωτικών καρτών. Θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρίας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι εταιρική.

 

δ) Πληρωμή με PayPal

Εάν ένα αντικείμενο που αγοράσατε στο διαδίκτυο δεν φτάνει ή δεν ταιριάζει με την περιγραφή του πωλητή, η Προστασία Αγοραστή σας θα σας επιστρέψει το πλήρες ποσό του αντικειμένου μαζί με τα έξοδα αποστολής και συσκευασίας. Η Προστασία Αγοραστών καλύπτει τις ηλεκτρονικές αγορές σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, όταν χρησιμοποιείτε το PayPal. Λεκτέο ότι σύμφωνα με τους όρους χρήσης του PayPal εις την περίπτωση που ο πωλητής έχει περιγράψει με ακρίβεια ένα στοιχείο, αλλά δεν είστε ευχαριστημένος με αυτό, αν δεν ζητήσετε επιστροφή των χρημάτων σας εντός 180 ημερών από την αγορά ή αν ο λογαριασμός σας δεν είναι σε καλή κατάσταση, πιθανότατα να μην καλύπτεστε από την προστασία του αγοραστή PayPal. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους χρήσης.

Η ασφάλεια των συναλλαγών εξασφαλίζεται από το προσωπικό κωδικό (password) που σας ζητείται να καταχωρήσετε όταν δημιουργείτε λογαριασμό στο siganospack.gr. Προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας εισάγοντας το όνομα του χρήστη και τον κωδικό / password. Για αυτό το λόγο, δεν θα πρέπει να μοιράζεστε τα εν λόγω στοιχεία με κανέναν τρίτο. Επίσης σας συμβουλεύουμε να δημιουργείτε τουλάχιστον 8-ψηφιο password χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες όπως επίσης και να αλλάζετε το password σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 1. Τροποποίηση/Ακύρωση Παραγγελίας

Εάν ολοκληρώσατε τη διαδικασία και επιθυμείτε την τροποποίηση/ακύρωση της παραγγελίας σας να προχωρήσετε στην τροποποίηση / ακύρωσή της πριν την αποστολή της σε εσάς εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Προκειμένου να τροποποιήσετε / ακυρώσετε την παραγγελία σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Εταιρεία στο τηλέφωνο +30 2810 317575 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 1. Εγγύηση.

Το siganospack.gr παρέχει εγγύηση και για προϊόντα τρίτων (προϊόντα που δεν κατασκευάζονται ή/και συναρμολογούνται από ή για λογαριασμό του, και τα οποία το siganospack.gr μεταπωλεί). Ενώ, δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται για καταλληλόλητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

 1. Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Από τις 15/02/2016 λειτουργεί η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που επιτρέπει τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές. Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Κάθε φορέας επίλυσης διαφορών εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες και διαδικασίες. Αυτοί είναι συνήθως απλούστεροι, ταχύτεροι και λιγότερο δαπανηροί από ό, τι η προσφυγή στο δικαστήριο. Ωστόσο, η επιλογή του φορέα πρέπει να συμφωνηθεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Στην Ελλάδα ο αρμόδιος φορέας είναι η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html.

Η διαδικασία πραγματοποιείται σε τέσσερα στάδια: 1) Υποβολή καταγγελίας, 2) Συμφωνία σχετικά με έναν φορέα επίλυσης διαφορών, 3) Διεκπεραίωση της καταγγελίας από τον φορέα επίλυσης διαφορών, 4) Αποτέλεσμα και περάτωση της καταγγελίας. Η διαδικασία είναι εύκολη, ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και εξυπηρετεί όλες τις χώρες της ΕΕ. Ο φορέας οφείλει να αποφασίσει εντός 90 ημερών.

 1. Ενημερωτικά e-mail και newsletters

Η Εταιρεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email, εφόσον επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και εάν έχετε επιλέξει να εγγραφείτε στο Νewsletter. Η ενημέρωση από το www.siganospack.gr γίνεται μόνο εάν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την αποτυχία παράδοσης των newsletter στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους συνεργασίας με τους παρόχους ίντερνετ – ISPs (Internet Service providers). Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στα ανεπιθύμητα – spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά e-mail, δηλώστε το στέλνοντας e-mail στο [email protected]. Σε καμία περίπτωση όμως δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας κλπ.